'A doua șansă' pentru persoanele cu dizabilități care au abandonat școala și doresc reintegrarea în școală

Senatoarea USR, Silvia Dinică, a depus, pe 13 noiembrie, un proiect de lege privind extinderea programului educaţional "A doua şansă" pentru persoanele cu dizabilităţi, un proiect care oferă posibilitatea celor care au abandonat şcoala să fie reintegraţi în sistemul de învăţământ românesc.

 

Această iniţiativă legislativă propune extinderea atribuţiilor şcolilor speciale în sensul integrării persoanelor cu dizabilităţi prin dobândirea de noi competenţe profesionale, prin intermediul programului "A doua şansă". Extinderea reglementării acestui program în rândul persoanelor cu dizabilităţi se impune din motive de ordin constituţional, pentru respectarea principiului egalităţii şi nediscriminării. "Este vorba de egalitate de şanse şi de acces echitabil la aceste servicii educaţionale care le pot da copiilor şi tinerilor o şansă la o viaţă mai bună." a declarat senatoarea USR Silvia Dinică.

 

În prezent, programul "A doua şansă" reglementat prin OMECTS 5248/2011 şi OMEN 4093/2017 se referă exclusiv la învăţământul de masă, dar exclude în totalitate învăţământul special. În Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale este prevăzută organizarea programelor educaţionale de tip "A doua şansă" pentru ciclurile de învăţământul primar şi gimnazial, dar nu şi pentru învăţământul special, ducând astfel la o situaţie de discriminare.

 

"Prin modul în care este reglementat, în prezent, programul educaţional 'A doua şansă' nu oferă şanse egale tuturor copiilor. De exemplu, dacă un elev din învăţământul de masă a abandonat şcoala pentru el există posibilitatea de a recupera învăţământul obligatoriu. Pe de altă parte, pentru un elev care este înscris în învăţământul special, posibilitatea de a recupera învăţământul obligatoriu nu este încă reglementată şi el nu se mai poate reîntoarce. Consider că şi persoanele cu dizabilităţi trebuie să beneficieze de aceeaşi oportunitate de a-şi relua educaţia dacă îşi doresc acest lucru." a declarat senatoarea USR Silvia Dinică.

 

Programul "A doua şansă" este un program de corecţie a abandonului şcolar ce asigură persoanelor care au renunţat la educaţia principală o a doua şansă pentru a învăţa, pentru a obţine o calificare sau pentru a obţine o oportunitate alternativă de învăţare.

 

Proiectul de lege: bit.ly/34X3Y2f

 

USR - Romania

 

Categorie: