Constanţa: Peste 9700 de elevi s-au înscris la simularea examenului naţional de bacalaureat 2019

În perioada 18 - 21 martie 2019, se desfăşoară simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional 2018 - 2019. Probele se derulează în 59 de unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa (27 sunt în municipiu), cu participarea unui număr de 9753 de candidaţi, după cum urmează: - 4968 de elevi - clasa a XI-a (din care 4881elevi - învăţământ de zi);

- 4785 de elevi - clasa a XII-a (din care 4690 elevi - învăţământ de zi).

 

Calendarul desfăşurării probelor este:

 

- 18 martie 2019 - Limba şi literatura română - proba E)a) - probă scrisă

 

- 19 martie 2019 - Limba şi literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă

 

- 20 martie 2019 - Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă

 

- 21 martie 2019 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - probă scrisă (numai pentru elevii de clasa a XII-a)

 

Probele încep la ora 9.00 şi timpul destinat elaborării lucrării scrise este de 3 ore.

 

În funcţie de profil şi specializare, elevii vor susţine:

 

- Proba Ea) - 2 tipuri de subiecte - umanist/ real;

 

- Proba Ec) - matematică/ istorie;

 

- Proba Ed) - la alegere: fizică, chimie, biologie vegetală şi animală, anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

 

Conform prevederilor legale în vigoare, rezultatele obţinute la simularea naţională nu se contestă. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

 

Notele obţinute la simulare nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele pot fi trecute în catalog.

 

În anul şcolar 2017 - 2018 s-au înscris pentru susţinerea simulării examenului naţional de bacalaureat 9663 de candidaţi - 4897 de elevi clasa a XI-a şi 4588 de elevi clasa a XII-a.

 

Categorie: