Ministrul Ioan Deneş evaluează pagubele produse de inundaţii în judeţul Galaţi

Ministrul apelor şi pădurilor s-a aflat marţi în judeţul Galaţi, pentru a evalua pagubele produse de inundaţiile din ultimele zile. 

Demnitarul a fost însoţit de o delegaţie de specialişti din cadrul ministerului, din care a făcut parte directorul general al Direcţiei Generale Ape din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP), Olimpia Negru, şi directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", Victor Sandu. La primăria Corod, delegaţia a fost întâmpinată de prefectul judeţului Galaţi, Dorin Otrocol, primarul comunei Corod, Vasile Cârjeu, reprezentantul ISU Galaţi, col. Toma Ion, reprezentanţii ABA Prut-Bârlad, director Petru Avram şi director tehnic Gabi Musteaţă, directorul SGA Galaţi, Ana Cristina Stroi, reprezentanţi ai administraţiei locale.

Delegaţia Ministerului Apelor şi Pădurilor şi reprezentanţii autorităţilor locale au susţinut o conferinţă de presă.

"Ieri, la Staţia pluviometrică de la Hanul Conachi s-au înregistrat 100 l/m²", a spus ministrul Ioan Deneş, arătând că urmează ca "în regim de urgenţă, prin fondul de rezervă al Guvernului şi printr-o hotărâre de guvern, pe care urmează să o depunem într-o şedinţă viitoare a Executivului, să fie alocate sume pentru lucrări hidrotehnice în judeţul Galaţi. Este important să fim alături de cetăţenii afectaţi de aceste fenomene extreme", a mai afirmat ministrul.

Ulterior, au fost inspectate zonele afectate de inundaţii. Ministrul Ioan Deneş şi specialiştii au discutat cu autorităţile locale şi alţi factori de decizie pentru o evaluare corectă şi stabilirea măsurilor imediate care se impun în vederea readucerii situaţiei la normal şi evitarea producerii pe viitor de situaţii similare.

Ministrul apelor şi pădurilor şi primarul comunei Corod au inspectat, de asemenea, zonele pe care primăria este în măsură să le pună la dispoziţie pentru realizarea unor eventuale lucrări hidrotehnice. De asemenea, delegaţia MAP, însoţită de prefectul judeţului Galaţi şi de primarul din Corod, a intrat în mai multe gospodării afectate de inundaţii, prilej cu care a discutat cu cetăţenii, pe care, totodată, i-au asigurat de faptul că Guvernul, în perioada următoare, va adopta măsuri de sprijin pentru toţi cei aflaţi în necaz.

În final, delegaţia MAP şi reprezentanţii autorităţilor locale s-au reîntors la sediul primăriei Corod, pentru a analiza datele din teren.

În comuna Corod, în urma evenimentelor hidro-meteorologice din zilele de 2 şi 3.06.2019, au fost înregistrate precipitaţii însemnate cantitativ, care au depăşit 70 l/mp în vârful de bazin al râului Corozel, amonte de comuna Corod. S-au generat importante scurgeri de pe versanţi, care s-au concentrat pe cursul de apă Corozel şi au dus la inundarea obiectivelor social-economice din intravilanele satelor Corod şi Brătuleşti.

Din datele preliminare prezentate de autorităţile locale, situaţia în comuna Corod se prezenta astfel: au fost inundate 40 de case, 73 de anexe gospodăreşti, 95 de curţi, un drum judeţean şi 2,8 km de străzi.

Menţionăm că specialiştii de la Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad au intervenit noaptea trecută pentru asigurarea tranzitării viiturii şi scurgerea cât mai rapidă a apei din zona de intravilan a comunei Corod. De asemenea, în aval de localitatea Corod au fost luate măsuri de pregolire a acumulării permanente Corod, astfel încât viitura să fie atenuată în acumulare pentru a se evita inundarea comunei Matca, aflată în aval de comuna Corod. Personalul tehnic intervine în continuare pentru îndepărtarea tuturor obstacolelor existente în albie, efectuarea de lucrări de despotmoliri la poduri şi podeţe, curăţarea rigolelor şi a şanţurilor marginale ale drumurilor şi reţelelor stradale.

Totodată, personalul de specialitate al A.B.A. Prut-Bârlad, S.G.A. Galaţi, Centrul de Coordonare şi Intervenţie Rapidă din cadrul Administraţiei bazinale de Apă Prut-Barlad s-au deplasat în judeţul Galaţi în zonele cele mai afectate de inundaţii, pentru colaborare şi acordare de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgentă produse de viituri. S-a întrunit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, care împreună cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi şi Centrul de Intervenţie Rapidă din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad au intervenit cu mijloace de transport, motopompe şi utilaje terasiere în zonele unde s-au produs precipitaţii importante. În continuare, personalul Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad monitorizează şi intervine continuu pe cursurile de apă din judeţul Galaţi.

Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad supraveghează continuu barajele, digurile şi instalaţiile de evacuare a apelor mari şi a altor lucrări hidrotehnice şi urmăresc aparatura de control pentru verificarea comportării lucrărilor din administrare.

 

Categorie: