Mureş: Mircea Duşa a dispus constituirea unei comisii de verificare a salubrizării cursurilor de apă

Prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a dispus, prin ordin, constituirea comisiei de verificare a salubrizării cursurilor de apă, a realizării şi întreţinerii şanţurilor şi rigolelor în localităţile din judeţul Mureş.

 

Din comisie fac parte Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş, Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş şi Garda Forestieră Judeţeană Mureş.

 

Controalele se vor derula pe raza judeţului Mureş, în perioada 18-30 martie 2019, conform competenţelor legale specifice fiecărei instituţii şi vor urmări în principal următoarele obiective:

 

- modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2018;

 

- existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii;

 

- existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite;

 

- modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi, precum şi cursurile de apă pe raza localităţilor

 

- verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundaţii în anul 2018 (inclusiv cele semnalate de autorităţile publice locale) şi stadiul măsurilor şi lucrărilor de remediere realizate.

 

Deficienţele constatate vor fi însoţite de măsuri, termene şi responsabilităţi pentru remediere care să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundaţii în această primăvară, iar în situaţia nerespectării termenelor stabilite, se va proceda la aplicarea de sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

"În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, am emis un ordin prin care am constituit o comisie pentru a verifica modul în care au fost salubrizate cursurile de apă, în care au fost curăţate rigolele şi şanţurile. Acest control urmează să se desfăşoare în următoarele două săptămâni iar, în urma acestuia, vom lua măsurile necesare dar vom verifica şi modul în care conducerea UAT-urilor şi cei care au atribuţii în acest sens au dus la îndeplinire măsurile stabilite la controalele anterioare", a declarat prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa.

 

Categorie: