Primarul municipiului Blaj solicită Guvernului fonduri pentru vizita Papei Francisc

Primarul municipiului Blaj, domnul Gheorghe Valentin Rotar, anunţă că administraţia blăjeană - cu sprijinul Consiliului judeţean Alba şi al Instituţiei Prefectului din judeţul Alba - a iniţiat un proiect de hotărâre de guvern, prin care solicită Executivului un sprijin financiar în valoare de 4.635.203,95 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.

Fondurile vor fi utilizate pentru organizarea vizitei Sanctităţii Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc, la Blaj, în data de 2 iunie 2019.

Municipiul Blaj intenţionează să utilizeze suma solicitată Guvernului pentru lucrări de investiţii, reparaţii şi dotări în vederea bunei desfăşurări a acestei vizite istorice din iunie 2019. Principalele lucrări vizate sunt: reparaţii capitale şi curente pe străzile din municipiul Blaj, continuarea lucrărilor de reabilitare la Colegiul Naţional "Inochentie Micu Clain"- imobil construit în perioada 1925-1929 şi cu fonduri donate de Vatican, lucrări de reabilitare ale Monumentului GLORIA de pe Câmpia Libertăţii, lucrări de amenajare şi dotări cu mobilier urban pe traseul vizitei Suveranului Pontif, cheltuieli cu organizarea evenimentului.

Vizita Sfântului Părinte la Blaj este un eveniment major, care nu se referă doar la Blaj, ci are legătură cu România şi cu istoria românilor din Transilvania.

Beatificarea celor şapte Episcopi Greco-Catolici, martiri pentru Hristos, morţi în timpul regimului comunist, de către Sanctitatea Sa pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, face ca data de 2 iunie 2019, să reprezinte cel mai important moment al vizitei Sfântului Părinte, iar cu acest prilej Blajul şi România vor deveni centrul de interes al catolicismului din întreaga lume.

Motivarea solicitării unui sprijin financiar către Guvernul României, este dată de faptul că, faţă de Bucureşti şi Iaşi, alte municipalităţi, care au onoarea de a găzdui un eveniment de asemenea amploare, Blajul - deşi are capacitatea administrativă şi organizatorică de a gestiona un astfel de moment - are nevoie şi de un suport financiar suplimentar necesar pentru a organiza la cel mai înalt nivel vizita Suveranului Pontif. În acest context, comunitatea locală a luat act cu interes de sprijinul financiar substanţial acordat de Guvernul de la Budapesta, Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia pentru primirea Sfântului Părinte la Şumuleu şi consideră că la rândul său Guvernul României poate face un gest similar de sprijin faţă de Blaj.

Primarul municipiului Blaj îşi exprimă satisfacţia că reprezentantul Guvernului în teritoriul - Prefectul judeţului Alba şi Consiliul judeţean Alba au înţeles momentul istoric pe care-l va trăi comunitatea noastră şi au făcut demersurile necesare pentru a înainta Guvernului României spre aprobare, acest proiect de act normativ. De asemenea, Primarul municipiului Blaj, îşi exprimă speranţa că Guvernul României, va înţelege importanţa evenimentului de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj şi că, spre deosebire de Anul Centenar 2018 - când nu a alocat Blajului niciun sprijin financiar, deşi Blajul celebra 170 de ani de la Marea Adunare Naţională de la 1848 - de această dată va acorda importanţa cuvenită Blajului, Câmpiei Libertăţii, Şcolilor Blajului şi Bisericii Greco-Catolice, fără de care nu ar fi existat poate nici 1 Decembrie 1918 şi pentru care se întâmplă vizita Suveranului Pontif la 2 iunie 2019.

În aceste zile nu mai este loc de orgolii politice, ci a sosit vremea 'să mergem împreună' spre a ne ridica cu demnitate la înălţimea acestui moment istoric!