UNBR susţine protestele barourilor pentru eliminarea disfuncţiilor în cazul asistenţei judiciare

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) susţine protestele iniţiate de barouri, faţă de refuzul Ministerului Justiţiei de a da curs repetatelor solicitări ale avocaţilor în ceea ce priveşte eliminarea disfuncţiilor în cazul asistenţei judiciare.

"Aşa cum s-a precizat şi în APELUL Comisiei Permanente a UNBR către Guvernul României şi Ministerul Justiţiei, adoptat în şedinţa din 1.02.2019, susţinem solicitările formulate de numeroase barouri din cadrul UNBR privind asigurarea unei corecte remunerări a activităţii avocaţilor pentru serviciile avocaţiale de asistenţă judiciară din oficiu şi solicită găsirea unor soluţii care să prevadă aşezarea pe o bază echitabilă a cuantumului onorariilor avocaţilor care asigură asistenţă judiciară din oficiu.

Reiterăm, astăzi, acest APEL, în mod public, în speranţa că Guvernul României va răspunde prin soluţionarea problemelor care trenează de atâta vreme. 

APEL

Spre ştiinţă

Guvernului României - Doamnei Prim-Ministru Vasilica Viorica DĂNCILĂ

Ministerului Justiţiei - Domnului Prof. Univ. Dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiţiei

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.), în şedinţa din 1.02.2019,

- în exercitarea atribuţiilor legale de organ executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă şi de legătură cu barourile;

- constatând că în pofida numeroaselor şi repetatelor sesizări înaintate de organele profesiei de avocat, persistă disfuncţionalităţile serviciului public al justiţiei în ceea ce priveşte asigurarea în mod real şi efectiv a dreptului la apărare prin asigurarea contraprestaţiilor datorate pentru activităţile de asistentă judiciară;

- apreciind că orice parteneriat în sensul celor prevăzute de art.38 din Legea nr.51/1995 îşi găseşte fundamentul numai în prezenţa respectului reciproc;

- cunoscând că faţă de perpetuarea în timp fără o dorinţă reală de rezolvare a problemelor sesizate, un număr de barouri din România, prin intermediul unui comunicat, au protestat în legătură cu actuala stare de fapt,

a decis adoptarea prezentului APEL, prin care:

1. Declară că apreciază ca fiind legitime şi susţine solicitările formulate de numeroase barouri din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, privind asigurarea unei corecte remunerări a activităţii avocaţilor pentru serviciile avocaţiale prestate în cauzele în care asistenţa judiciară este obligatorie, potrivit legii.

2. Solicită în numele tuturor barourilor membre U.N.B.R., găsirea unor soluţii care să prevadă aşezarea pe o bază echitabilă a cuantumului onorariilor cuvenite avocaţilor care asigură asistenţă judiciară din oficiu, aşa cum am solicitat în mod constant şi argumentat prin numeroase memorii transmise de U.N.B.R..

3. Asigură că demersurile organelor profesiei de avocat sunt în sensul asigurării unei funcţionalităţi reale a serviciului public al justiţiei, care însă se poate realiza numai prin respectul reciproc manifestat în legătură cu aprecierea activităţii tuturor factorilor implicaţi în actul de justiţie".

 

Categorie: